ZÁKON O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Cílem semináře je získat základní přehled platné právní úpravy:
* V oblasti důchodového pojištění (dávky důchodového pojištění, doby pojištění, náhradní doby pojištění, základní podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek, možnost výdělečné činnosti při pobírání důchodu)
* V povinnostech organizací v důchodovém pojištění (podkladová evidence, základní zásady vedení evidenčních listů důchodového pojištění, ohlašovací povinnost, používané tiskopisy)
Účastníci semináře obdrží vzorový příklad výpočtu důchodu od 1. 1. 2009

ZÁKON O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

$course.accreditationsStr

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.