Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Základy konsolidace podle českých předpisů

Kurzem Vás provede Ing. Alice Šrámková

Zkušební komisařka Komory daňových poradců ČR, členka sekce účetnictví. Od roku 1996 členka ACCA, od roku 2001 účetní expert systému certifikace…

Základní info

Cíle kurzu

Kurz je koncipován tak, aby po jeho aktivním absolvování byli účastníci schopeni identifikovat data (informace) potřebná potřebná pro (účetní) konsolidaci, provést konsolidaci a na jejím základu sestavit konsolidovanou účetní závěrku a informace v konsolidované účetní závěrce správně interpretovat.


Ve vazbě na rozsáhlou novelu zákona o účetnictví z roku 2016, která znatelně snížila limity pro povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku, banky, zahraniční vlastníci, ale i běžní věřitelé postupně zjišťují, že vypovídací schopnost konsolidované účetní závěrky je dalko vyšší než dvou individuálních účetních závěrek – a proto je vhodné (i nutné) si proces a interpretací konsolidace.

Určeno pro

Všem, kteří potřebují porozumět principům konsolidace, sestavit jednoduchou konsolidaci nebo interpretovat konsolidované údaje.

Obsah kurzu

• základní terminologie,

• česká legislativa,

• definice ovládání, skupiny a konsolidačního celku,

• jednoúrovňová konsolidace,

• výpočet konsolidačního rozdílu,

• metoda plné a poměrné konsolidace,

• vylučování vzájemných vztahů,

• přidružené podniky v konsolidované účetní závěrce (ekvivalence).


Praktické příklady, diskuze.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Základy konsolidace podle českých předpisů

Vybraný termín:

29.5.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.