Základy DPH

Kurzem Vás provede Ing. Dana Vankeová

Základní info

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým se zaměřením především na tuzemská plnění, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz především na uskutečnění zdanitelných plnění a náležitosti daňových dokladů v rámci tuzemských plnění.

Účastníci školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty 2020

Program semináře:

 • Základní pojmy, osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace pro účely DPH.
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky, elektronicky poskytované služby
 • Předmět plnění, pořízení auta z jiného členského státu EU
 • Sklad uvnitř území EU
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a kontrolního hlášení 
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH 
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady.
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým 
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta, poměrný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, nařízení vlády 
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň 
 • Nové povinnost pro identifikované osoby od r. 2021
 • Povinné formuláře v rámci DPH (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášen

Základy DPH

Vybraný termín:

16.8.2021  Praha
09:00 – 14:00 hod.

Cena
2066 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.