Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (on-line seminář)

Kurzem vás provede Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Základní info

Cíle kurzu

Cílem on-line semináře je přinést přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí.
Absolvováním získáte schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě.
Budou vám prezentovány klíčové aspekty problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.

Určeno pro

On-line seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Obsah kurzu

ZBOŽÍ
Definice vnitrounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.
Definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.

Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
• dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH,
• dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH,
• dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.
• dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH – místo zdanitelného plnění, daňové doklady,
• pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň,
• dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů,
• konsignační sklady,
• praktické příklady obchodních operací.

Definice mimounijního ochodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění.

Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím:
• uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží
• praktické příklady obchodních operací

SLUŽBY
• základní pojmy, základní pravidla poskytování služeb definovaná předpisy o DPH,
• poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady,
• poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady,
• poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH,
• poskytování služeb za třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vniku povinnosti přiznat DPH,
• praktické příklady poskytování různých typů služeb.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech (on-line seminář)

Vybraný termín:

26.5.2021  Online

Cena
2390 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.