WEBINÁŘ Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021, zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Základní info

s ohledem na epidemiologickou situaci proběhne akce ve webinářové podobě

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 •  platové tarify v roce 2021, a jejich vliv na požadované množství prostředků na platy,
 •  vymezení stupnic platových tarifů pro skupiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a podmínky pro jejich uplatnění,

Zařazení prací do platových tříd v katalogu prací ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (výkon státní správy a samosprávy,

sociální služby, školství, zdravotnictví, kultura, společné práce u zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě, atd.) od 1. 1. 2020.

 

Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

 

 •  výjimečné zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady,
 •  zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při jejich zastupování, při kumulacích prací,
 •  tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě, určování nejnáročnější práce pro účely určení platové třídy.

 

 

Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády,

 

 •  změny nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2020 a jejich vliv na platové poměry,
 •  ekonomické a sociální podmínky ovlivňující poskytování platu zaměstnavatelem,
 •  určování platového tarifu skupin zaměstnanců, určování platové třídy, platového stupně a stupnice platových tarifů,
 •  zápočet praxe, zvláštní způsob určení platového tarifu,
 •  doplácení do nejnižších úrovní zaručené mzdy,
 •  zásada rovnosti při poskytování platu,
 •  poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, režimových příplatků, odměn a cílových odměn,
 •  platový výměr.

 

Splatnost a výplata platu a výpočet průměrného výdělku

Diskuze a zodpovídání dotazů účastníků školení

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:      Ing. Ivan TOMŠÍ,    Praha

   Termín:      13. listopadu 2020  / pátek/  od 8.30 hod.  (  8.00 prezence )

     Místo:      internet - webinář

       Cena:     2000,-Kč / vč. DPH /

 

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci webináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

V případě, že vzdělávací akce probíhá ve webinářové podobě, tak žádné občerstvení neposkytujeme. Co se týče podkladových materiálů pro účastníky, tak ty u webinářů posíláme mailem /tj. lektorem poskytnuté podklady pro účastníky/. U webinářů je jedinou akceptovatelnou platební podmínkou úhrada převodem. Nehraďte prosím zálohově, tj. před webinářem. Vyčkejte na zaslanou fakturu mailem bezprostředně po proběhnutí webináře. Na základě této faktury bude provedena úhrada účastnického poplatku.

Technické požadavky na IT řešení webináře:

Webinář proběhne v systému ZOOM. Platforma ZOOM je pro posluchače webinářů zcela zdarma. Od posluchačů se vyžaduje její stažení /záležitost cca 10 sekund/ a návod bude přihlášeným zaslán nejméně jeden pracovní den před webinářem.

Pro zdárný průběh webináře je zejména nutné kvalitní internetové připojení a operační systém Win10, 8 či nejméně 7. Zjednodušeně napsáno …. Pokud na vašem počítači jdou přehrát na internetu uveřejněná videa a váš počítač je přehraje bez tzv. zasekávání, tak máte dostatečně kvalitní počítač pro poslech webináře.

Účastníci obdrží mailem podklady k webináři. Nebude nahráván záznam.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz 

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA MONEY Bank a.s.

 

 

WEBINÁŘ Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021, zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu

Vybraný termín:

28.1.2021  Online
08:30 – 13:00 hod.

Cena
1653 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a devět ? Součet zapište číslicemi.