Vedení pokladny, účetnictví, DPH, EET, GDPR a další souvislosti ve vztahu k pokladně  v roce 2020.

Základní info

Školení je určeno pokladním, pracovníkům přijímajícím tržby v hotovosti, vedoucím pracovníkům, účetním a vedoucím pracovníkům. Školení je vhodné pro všechny typy organizací, plátce DPH i neplátce, subjekty EET i ostatní.

Program

  1. Směrnice pro činnost pokladny – podle typu organizace
   • organizační struktura účetní jednotky
   • druhy pokladních dokladů
   • oběh účetních dokladů
   • podpisové vzory
  2. Způsob vystavování pokladních dokladů a nezbytné náležitosti
   • podle zákona o účetnictví
   • podle zákona o DPH - zjednodušení daňové doklady, pojetí daňových dokladů – věrohodnost, neporušenost a čitelnost – změny na základě „Daňového balíčku“ 
   • pro potřeby účetní jednotky
   • obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
   • nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET
  3. Jak vést pokladní knihu
   • ruční vedení pokladního deníku, vedení na PC
   • obraty, zůstatky, protokolární předávání
  4. Valutová pokladna
   • směny korun na valuty
   • zálohy na zahraniční pracovní cesty
   • vyúčtování zahraničních pracovních cest
  5. Účtování pokladních dokladů – příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
  6. Inventarizace, limity hotovosti, bezpečnostní předpisy
  7. Dohoda o hmotné odpovědnosti a další návaznosti na zákoník práce
  8. Vazba pokladny na účetnictví, mzdovou agendu, kumulace funkcí.
  9. Pokladna v daňové evidenci
  10. Zákon o omezení plateb v hotovosti, sankce
  11. Náležitosti dokladů podle dalších předpisů: zákona o ochraně spotřebitele, živnostenského zákona
  12. Zákon o elektronické evidenci tržeb
  13. Nové náležitosti účtenek a další
  14. Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků

   

   

  Fakturace od A do Z v praxi r. 2020

  Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou fakturování a se změnami v roce 2019. Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.

   

Vedení pokladny, účetnictví, DPH, EET, GDPR a další souvislosti ve vztahu k pokladně  v roce 2020.

Vybraný termín:

29.10.2020  Pardubický kraj

Cena
1487 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.