Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7

TOP kurz

Kurzem Vás provede doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.

Odborná asistentka Katedry Finančního účetnictví a auditingu, lektorka a konzultantka v oblasti účetnictví, environmentálního účetnictví, oceňování ve…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři vám lektorka formou výkladu a praktických příkladů podá průřezový přehled úpravy oceňování a účtování jednotlivých oblastí majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů dle platné právní úpravy v ČR (požadavky zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a českých účetních standardů pro podnikatele). Logickým východiskem výkladu bude obsah jednotlivých účtových tříd.

Určeno pro

Seminář je určen účetním, ale i všem ostatním, kteří chtějí osvěžit a doplnit svoje znalosti účetnictví v ČR, seznámit se s novinkami a perspektivami, doplnit pozapomenuté, získat komplexní přehled a vše probrané procvičit.

Vhodné pro začínající účetní, čerstvé absolventy škol bez praxe, ale i pro pokročilé, pokud mají zájem své znalosti systematizovat a doplnit v oblastech, se kterými například aktuálně nepracují.

Obsah kurzu

• přehled právní úpravy účetnictví,

• oceňování – průřezový pohled,

• dlouhodobý majetek – účtová třída 0: klasifikace, oceňování a účetní zachycení,

• zásoby – účtová třída 1: zásoby nakupované a vyráběné, oceňování a účetní zachycení,

• finanční majetek – účtová třída 2: cenné papíry – základní východiska účtování a oceňování, • zúčtovací vztahy – účtová třída 3: krátkodobé pohledávky a závazky, časové rozlišování, dohadné položky,

• vlastní kapitál a dlouhodobé závazky – účtová třída 4: členění vlastního kapitálu v kapitálových společnostech, zvyšování a snižování vlastního kapitálu, vybraná specifika dlouhodobých závazků,

• náklady a výnosy – účtové třídy 5 a 6: průřezový přehled obsahu jednotlivých účtových skupin (účtů),

• závěrkové a podrozvahové účty – účtová třída 7.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7

Vybraný termín:

27.6.2022 –  29.6.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.