Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací

Kurzem Vás provede RNDr. Petr Beránek

Daňový poradce od roku 1994, specialista na účtování a zdanění nestátních neziskových organizací, na problematiku fyzických osob a oblast dlouhodobého…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři rozšíříte své znalosti účtování podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. se zaměřením na oblast účtování dotací včetně vazby na daň z přidané hodnoty.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, kteří si potřebují rozšířit, prohloubit nebo ověřit znalosti v účtování dotací.

Obsah kurzu

• dotace – granty – dary: právní rozlišení a rozdělení pro účetnictví,

• obecné zásady účtování dotací, grantů a darů,

• pořizování dlouhodobého majetku z dotací,

• technické zhodnocení hrazené z dotací,

• dotace určené na provoz,

• oddělené vykazování nákladů,

• problematika vykazování grantu v cizí měně (eurech),

• dotace a granty poskytnuté na období přesahující účetní rok,

• dotace a dary na kapitálové dovybavení,

• dotace a DPH,

• očekávané zásadní změny v účtování dotací od roku 2024.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací

Vybraný termín:

20.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a čtyři ? Součet zapište číslicemi.