ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC (K8)

Základní info

Pro správnou funkci těchto stránek je nutné mít zapnutý Javascript. Zkontrolujte si prosím nastavení Vašeho prohlížeče.

 ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
(večerní forma)

Tento kurz vzniká sloučením seminářů:

S1 – Základy účetnictví
S2 – Účetnictví pro pokročilé
S3 – Účetnictví v příkladech
S4 – Základy vedení účetnictví na PC
(Podrobné informace o seminářích S1,S2,S3,S4 jsou uvedeny v odkazu Semináře (oranžové) – termíny, rozvrh atd.)
Cena: 8 000, - Kč (záloha 4 000,- Kč, doplatek 4 000,- Kč)
Osvědčení po absolvování: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR  "Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)"
Vhodným navazujícím blokem:kurzy K2 - Mzdové účetnictví, K3 - Daňový specialista.
Variabilní symbol:106

 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
(večerní forma)

Obsah: úvod do problematiky účtování; vysvětlení základních pojmů, principů a vazeb; charakteristika jednotlivých účtových tříd a nejčastěji používaných účtů; seznámení se zaúčtováním běžných účetních případů; účetní případy na konci účetního období; dílčí  příklady
Cíl:
zasvětit absolventy do základů účetnictví a seznámit je se základními konkrétními postupy (upozorňujeme, že tento základní seminář není dostatečnou přípravou pro samostatné účtování)
Večerní forma – pondělí, středa:
Počet dnů výuky: 9
Doba výuky: 16,45 – 20,15

 ÚČETNICTVÍ PRO POKROČILÉ
(večerní forma)

Obsah: účtování komplikovanějších účetních případů (časové rozlišení; rezervy; kurzové rozdíly; zálohy a reklamace; směnky ….); výpočet a zaúčtování povinnosti k dani z příjmů; dílčí a komplexní příklady
Cíl:
seznámit s účtováním složitějších účetních případů, se kterými se účetní běžně setkává v účetní praxi (upozorňujeme, že tento seminář /ani v kombinaci s S1/ není dostatečnou přípravou pro samostatné účtování)
Večerní forma – pondělí, středa:
Počet dnů výuky: 9
Doba výuky: 16,45 – 20,15 hodin

 ÚČETNICTVÍ V PŘÍKLADECH

(večerní forma)
Obsah:
účtování konkrétních dílčích i komplexních příkladů pod odborným dohledem; (oproti výuce v seminářích S1,S2 je S3 koncipován jako samostatné účtování s možností dotazů a vysvětlení nejasností přítomným lektorem)

Cíl: upevnit znalosti získané v seminářích S1, S2 praktickým účtováním (seminář S3 v kombinaci s S1 a S2 je dostatečným základem pro samostatné účtování bez využití PC)
Večerní forma – pondělí, středa:
Počet dnů výuky: 9
Doba výuky: 16,45 – 20,15

 ZÁKLADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ NA PC
(večerní forma)

Obsah: seznámení s principy účtování pomocí výpočetní techniky; praktické osvojení práce na PC ve vztahu k účetnictví; seznámení s účetním software
Cíl:
poskytnout základní představu o možnostech účetních programů a o konkrétním postupu při účtování pomocí výpočetní techniky (upozorňujeme, že cílem semináře není naučit detailně obsluhovat účetní program)
Večerní forma – pondělí, středa:
Počet dnů výuky: 9
Doba výuky: 16,45 – 20,15

ÚČETNICTVÍ S VYUŽITÍM PC (K8)

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

 Praha

Cena
8 000 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.