Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti včetně přípravy na účetní závěrku

Kurzem Vás provede Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Auditorka, daňová poradkyně, odborná lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví, která má v oblasti daní a účetnictví více než 25 let zkušeností. Od…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ. Dozvíte se vše podstatné o stanovení daňového základu organizační složky, vedení účetnictví i dani z přidané hodnoty.

Připravíte se na správnou inventarizaci majetku organizační složky a její praktické provedení.

Určeno pro

Seminář je určen účetním a „daňařům“ organizačních složek podniku, dále pak daňovým poradcům, ekonomům, a všem, které se ve své praxi potřebují orientovat v účtování a zdaňování daných subjektů.

Obsah kurzu

• legislativní rámec, změny v důsledku novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu,

• podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny,

• výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví – konto 395,

• vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky,

• daňové neuznatelné výdaje organizační složky, cestovní náhrady,

• účetní a daňové odpisy HIM, převody majetku,

• kursové přepočty organizační složky, zúčtovací vztahy,

• změny v tvorbě opravných položek, dodanění závazku, pohledávky a závazky vůči matce,

• rezervy a jejich daňový odpočet, zákon o rezervách a jeho využití u o.s.,

• ocenění CP a podílů, přecenění,

• dohadné položky – nástroj pro daňovou optimalizaci,

• časové rozlišení nákladu a výnosu,

• inventarizace majetků a závazků organizačních složek,

• DPH a organizační složka,

• cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení,

• uplatnění odčitatelných položek od základu daně,

• slevy na dani, výpočet slevy za ZPS,

• výpočet daňové povinnosti a záloh na daň, zápočet daně uhrazené v zahraničí,

• uplatňování ztrát z minulých let, uplatňování daru,

• odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik,

• zpracovaní DPPO organizační složky,

• zahrnutí zahraničních příjmů do DPPO,

• audit účetní závěrky, zpráva o propojených osobách dle ZOK,

• způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky o.s., rozdělení hospodářského výsledku,

• organizační složka na Slovensku,

• základní zásady daňového řízení – kontrola správce daně, novela Daňového řádu.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti včetně přípravy na účetní závěrku

Vybraný termín:

9.12.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.