Účetnictví

Základní info

Určeno

Tento kurz je určen posluchačům, bez znalostí účetnictví a těm kteří se chtějí zdokonalit ve vedení účetnictví.

Profil studenta

Student umí účtovat v soustavě podvojného účetnictví včetně získáznalosti pro praktický výkon profese samostatný účetní nebo v obchodních společnostech. Je schopen vést účetnictví od základů vedení účetnictví až po účetní závěrku v návaznosti na daň z příjmů, umí a zná novinky v zákoně o účetnictví a dalších prováděcích předpisech

Vyučující/lektoři

Specialisté a odborníci s praxí v dané oblasti

Obsah

  1. Základy účetnictví
  2. Postupy účtování pro podnikatelské subjekty
    • Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek
    • Účtová třída 1 – Zásoby
    • Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční
    • Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy
    • Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
    • Účtová třída 5 a 6 – Náklady a výnosy
  3. Účetní uzávěrka a závěrka
  4. Daňové předpisy

Výstup, ukončení

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky po ukončeném kurzu, obdrží absolvent osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost s akreditačním číslem MŠMT ČR s celostátní platností.

Poznámka

V ceně kurzu je studijní materiál (učebnice, příklady, sešit, kuličkové pero a další....)

]]>

Účetnictví

Vybraný termín:

5.12.2022 –  20.2.2023  Karlovy Vary

Cena
12 800 Kč + 0% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.