Účetnictví 120 hodin

Základní info

Účetnictví

Číslo akreditace:  MSMT-39766/2018-1/507

 Popis kurzu:

Kurz je určen zájemcům, kteří chtějí získat přehled v oblasti účetnictví a splňují uvedené vstupní předpoklady. Obsahem kurzu je seznámení s prvky účetní soustavy, účtováním majetku, zásobami i účtováním na finančních účtech. Kurz je zaměřen na charakteristiku zúčtovacích vztahů, zpracování mzdy, zúčtování daní, charakteristiku kapitálu, nákladů a účtování na nákladových účtech. Seznámí účastníky kurzu s charakteristikou výnosů a účtováním na výnosových účtech, s účetní uzávěrkou i závěrkou a jejím zpracováním. Součástí výuky je procvičování na příkladech z praxe. Kurz je akreditován MŠMT a po úspěšném ukončení získáte osvědčení o rekvalifikaci.

Co mi kurz přinese:

 • Seznámíte se základními prvky účetní soustavy
 • Naučíte se účtovat majetek, zásoby i účtovat na finančních účtech
 • Seznámíte se s charakteristikou zúčtovacích vztahů, kapitálu, nákladů a výnosů
 • Naučíte se zpracovávat mzdy a zúčtovat daně
 • Naučíte se účtovat na nákladových a výnosových účtech
 • Seznámíte se s problematikou účetní uzávěrky a závěrky a naučíte s ji zpracovat

Délka: Kurz zahrnuje  120 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Účastníci budou zpracovávat na závěr kurzu souhrnný účetní příklad.

Komu je kurz určený?

 • Všem , kteří chtějí získat znalosti z oboru účetnictví
 • Všem, kteří chtějí vést účetnictví a získat lepší uplatnění na trhu práce
 • Kurz je vhodný i pro ty, kteří si potřebují danou problematiku zopakovat

Vstupní předpoklady:  minimální věk  18 let, středoškolské vzdělání

Program nebo obsah:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Základní principy účetnictví
 • Účtové třídy
 • Účetní uzávěrka a závěrka

Účetnictví 120 hodin

Vybraný termín:

 Plzeň

Cena
9600 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.