Účetní závěrka za rok 2020 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE

Základní info

Obsah semináře:
* 1. Novinky v účetnictví vycházející z proticovidových opatření
- Covid nájem, Covid ubytování
- Podmínky ze zákona o účetnictví
* 2. Cizoměnové položky a kursové rozdíly
- Nové interpretace Národní účetní rady
* 3. Co s nedobytnými pohledávkami?
- Tvorba zákonných opravných položek
- Odpis pohledávek
- Možnost vrácení DPH
* 4. Zpětné uplatnění daňové ztráty, vliv do účtování o splatné a odložené dani
* 5. Změny v zákoně o daních z příjmů týkající se hmotného majetku
- Změna limitu pro zatřídění do hmotného majetku
- Mimořádné zrychlené odpisy
- Změny v oblasti nehmotného majetku
* 6. Audit účetní závěrky, zprávy o vztazích, schválení účetní závěrky a výplata podílu na zisku
- Nová pravidla dle novely zákona o obchodních korporacích
- Zdanění vyplácených částek dle závěrů Koordinačního výboru
* 7. Zveřejnění účetní závěrky – změny a sankce za nezveřejnění dle novely zákona o obchodních korporacíchVýklad bude doplněn bohatým podkladovým materiálem s řadou příkladů.

Účetní závěrka za rok 2020 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE

Vybraný termín:

19.1.2021  Praha

Cena
1727 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.