Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek v ukázkách a příkladech - online kurz

kurz

Základní info

Účetní závěrka 2022 některých vybraných účetních jednotek v příkladech a změny právních předpisů v oblasti účetnictví od 1. 1. 2023.
Seminář je určen ekonomickým, účetním, kontrolním, majetkovým pracovníkům a pracovníkům, kteří se podílejí na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.
Program semináře:
 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. povinnosti pro vedení účetnictví, průkazný účetní záznam, příklady účetních metod včetně oceňování a odpisování majetku, inventarizace majetku a závazků, ukázky inventurních soupisů, zajištění věrného zobrazení skutečnosti, řádná účetní závěrka)
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2022 příklady sestavení jednotlivých částí,
 • České účetní standardy souvisejících s účetní závěrkou 2022,
 • postup prací účetní uzávěrky - výklad souvisejících postupů účtování - příklady,
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků,
 • vypořádání inventarizačních rozdílů,
 • zjišťování výsledku hospodaření,
 • sestavení účetní závěrky,
 • konečný účet rozvažný,
 • informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2023
 • České účetní standardy účinné od 1. 1. 2023  příklady postupů účtování.

UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke kurzu budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca dva dny před školením.

Účetní závěrka u vybraných účetních jednotek v ukázkách a příkladech - online kurz

Vybraný termín:

15.12.2022  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.