Účetní výkazy – rozbor položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát - video seminář

Základní info

Minutáž video semináře:

  • 00:00:00 Úvod
  • 00:01:02 Rozvaha
  • 00:02:53 Rekapitulace
  • 00:58:39 Výkaz zisků a ztrát
  • 01:29:38 Rekapitulace
  • 01:50:41 Závěr

 

Účetní výkazy – rozbor položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát - video seminář

Vybraný termín:

 Online

Cena
290 Kč + 21 % DPH

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.