Účetní a daňový specialista - ROČNÍ NEDĚLNÍ rekvalifikační kurz

Základní info

Cíle kurzu:

Ovládat účetní agendu od základů po účetní závěrku a naučit se vést daňovou evidenci. Seznámit se s hlavními daňovými předpisy, s problematikou DPPO, DPFO, DPH, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.

Pro koho je kurz určen:

Všem, kteří se chtějí naučit účetnictví, daňovou evidenci, práci v systému POHODA a zároveň chtějí znát legislativu a postupy pro oblast silniční daň, DPPO, DPFO, DPH.

Studium v kurzu je určeno pro:

 • Všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z oblasti účetnictví, daňová evidence, daně a zároveň se chtějí naučit zpracovávat účetnictví v počítačovém programu POHODA
 • Všechny, kteří si potřebují výše uvedené znalosti připomenout
 • Zájemce, kteří chtějí získat novou kvalifikaci pro práci v oborech účetnictví a daně
 • Pro posluchače, kteří ukončili středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list)

Co se naučíte:

 • Ovládat celou účetní agendu – pochopíte její vazby a souvislosti
 • Samostatně vést účetnictví – budete umět účtovat jednoduché i složité účetní případy
 • Naučit se pracovat s účetním programem POHODA
 • Porozumíte hlavním daňovým předpisům
 • Osvojíte si problematiku DPPO, DPFO a DPH
 • Seznámíte se s oblastí daní – majetkových, převodových, silničních a spotřebních

Co dalšího získáte:

 • Posluchači kurzu od nás získají dárek – 3 publikace, které využijí při studiu i v účetní praxi: Daňové zákony, Účetnictví podnikatelů a Vzorový účtový rozvrh.
 • Zvýšíte svoji pracovní kvalifikaci – získáte 2 Osvědčení o rekvalifikaci - v oborech "Účetnictví a daňová evidence" a "Daňový specialista".
 • Rozšíříte své dovednosti a znalosti
 • V průběhu studia může zdarma využívat e-learning, který Vám pomůže zopakovat si znalosti z výuky a připravit se do praxe i na závěrečnou zkoušku

Obsah kurzu:

Kurz se skládá z 10 odborných celků, které na sebe navazují. 1) Základy účetnictví Budete postupovat od úvodu do účetnictví přes lehčí účetní operace k obtížnějším. Pochopíte systém účetnictví a věříme, že si ho oblíbíte.
 • Legislativa účetnictví, účetní doklady, Rozvaha, výsledovka, podvojnost, Třída 2 a 3, Účtování daní, třída 1 a 0, Mzdy, náhrady škody
2) Účetnictví pro pokročilé Jednoduché účetní operace už zvládáte a chcete prožít radost ze zvládnutí složitějších příkladů a vypracovat účetní závěrku.
 • Náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů, Přechodné účty, Leasing, vzájemný zápočet, Zákon o cestovních náhradách, Účetní závěrka
3) Daně a jak na ně Daně Vás budou provázet při každém účtování, ale dá se do nich proniknout. Společně na tom budeme pracovat.
 • Daňová soustava v ČR – základní přehled, silniční daň, Zákon o dani z příjmů, Zákon o dani z přidané hodnoty
4) Daňová evidence – dříve jednoduché účetnictví Tady si odpočinete od účtování. Dozvíte se jak má postupovat podnikatel, jestliže chce mít své příjmy a výnosy pod kontrolou.
 • Základy daňové evidence, Dokumenty, Roční zúčtování
5) Praxe na účetním programu V tuto chvíli jste toho už hodně dokázali, ale teorii je potřeba převést do praxe.
 • Význam účetních programů, Praktické seznámení s účetním programem, Moduly účetního programu, Příklady k účtování, Uzávěrky
6) Procvičování na příkladech
 • Na závěr každého výukového dne budete procvičovat. Bude čas na konkrétní dotazy a vysvětlení nejasné látky.
 • Kurz obsahuje také dva samostatné dny určené pouze pro procvičování na příkladech.
7) Daň z příjmů fyzických osob:
 • Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6-10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence
8) Daň z příjmů právnických osob:
 • Poplatníci daně, základ daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad
9) Majetkové daně, Správa daní
 • Daň z nemovitostí, daň z pozemků, daň ze staveb, silniční daň, převodové daně
10) Daň z přidané hodnoty: 
 • Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně

Studijní materiály:

 • Zpracovali jsme pro Vás skripta, která pravidelně aktualizujeme. Jsou výborným vodítkem při studiu a pomohou Vám i ve Vašem profesním životě.
 • Ukázka školících materiálů.

E-learning:

 • Posluchači kurzu mají k dispozici zdarma e-learning.
 • Obsahuje materiály, které posluchačům umožní zopakovat si to nejdůležitější z výuky a také otestovat si znalosti získané v průběhu výuky.
 • Ovládání e-learningu je velmi jednoduché.
 • Používání e-learningu není pro posluchače povinné.

  Osvědčení:

 • Absolvent tohoto kurzu obdrží 2 Osvědčení o rekvalifikaci - v oboru "Účetnictví" a "Daňový specialista".

Délka kurzu:

 • 290 vyučovacích hodin

Účetní a daňový specialista - ROČNÍ NEDĚLNÍ rekvalifikační kurz

Vybraný termín:

9.10.2022 –  18.6.2023  Praha 2

Cena
29 000 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.