Tržní oceňování podniku

Kurz na míru

Základní info

Chcete udělat ještě něco více pro rozvinutí svých znalostí a dovedností při oceňování podniku? Zúčastněte se tohoto semináře, na kterém se seznámíte jak se základními metodami oceňování podniku, tak jejich přednostmi, nedostatky a předpoklady pro praktické aplikace v hospodářské praxi. Osvojíte si metody substanční (majetkové ocenění), metody výnosové, metodu diskontovaného peněžního toku, metodu kapitalizace zisku, metody tržních multiplikátorů a kombinované metody. Naučíte se stanovení diskontní míry a budete mít příležitost seznámit se s počítačovým zpracováním ocenění podniku (počítačová demonstrace).

Tržní oceňování podniku

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.