Stravování zaměstnanců z pohledu daní a účetnictví

kurz

Základní info

Obsah webináře:
* Stravování ve vlastním zařízení zaměstnavatele (rozbor daňového režimu zaměstnavatele a osvobození příjmů na straně zaměstnance)
* Příspěvek na stravování u jiných subjektů - nepeněžní nebo peněžitý příspěvek (rozbor daňového režimu zaměstnavatele a osvobození příjmů na straně zaměstnance)
* Vybrané speciální postupy (kombinace uvedených forem přispívání, souběh s pracovní cestou zaměstnance, přispívání na více jídel v daném dni, e-stravenky)
* Postup zaměstnavatele z pohledu DPH (sazba DPH, kdy nastane zdanitelné plnění, problematika stravenek jako poukazů)
* Související účtování u zaměstnavatele
* Související výklad GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Stravování zaměstnanců z pohledu daní a účetnictví

Vybraný termín:

19.6.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.