Správné využítí informací z účetních výkazů pro hodnocení finančního zdraví firmy • finanční analýza • praktická doporučení a všechny vzájemné souvislosti

Základní info

Určeno pro: majitele firem (zkušené i začínající), jednatele. finanční a obchodní manažery ve vedení firem, obchodní, marketingové a výrobní ředitele, manažery personalistiky či zaměstnance na dalších nefinančních a neúčetních pozicích.

Program semináře:

Naučíme vás orientovat se v účetních výkazech. Dozvíte se, co o firmě vypovídá rozvaha a výsledovka. Porozumíte účetním informacím uvedeným ve výkazech a budete s nimi umět pracovat z pozice manažera či majitele firmy. Na školení si projdeme z praktické stránky rozbor finančního zdraví firmy a vysvětlíme si všechny podstatné souvislosti.

Přínos: Na praktické ukázce rozboru účetních výkazů reálné firmy poznáte, co je pro podnikatele podstatné v rozvaze a výsledovce. Dozvíte se, jak vyhodnotit finanční pozici vaší firmy i firem vašich stávajících či potenciálních obchodních partnerů. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními. Všechny nezbytné účetní pojmy si vysvětlíme, aby ze školení dokázali těžit i neekonomové. Účastníci získají jako bonus bezplatný vstup do aplikace, která umožní využít poznatků ze školení na datech své firmy.

Obsah:

  • Rozvaha – o čem vypovídá, co z ní můžete vyčíst
  • Důležité účetní kategorie a jejich vztah • pohledávky, závazky, majetek, dluhy
  • Výkaz zisků a ztrát – co je podstatné ve výsledovce
  • Náklady, výnosy a zisková marže • jejich sledování a vzájemné souvislosti
  • Peníze • jak účetnictví eviduje peněžní toky
  • Finanční zdraví • ekonomické ukazatele vyhodnocující základní znaky dobré finanční situace firmy
  • Souhrnné hodnocení firmy • rychlý test bonity, schéma ekonomického směřování firmy
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Správné využítí informací z účetních výkazů pro hodnocení finančního zdraví firmy • finanční analýza • praktická doporučení a všechny vzájemné souvislosti

Vybraný termín:

14.10.2020  Jihomoravský kraj

Cena
2290 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.