Specialista Corporate compliance a Compliance management systému (CMS)v podnikové praxi

Kurzem Vás provede JUDr. Pavel Koukal

Základní info

Správně nastavené systémy compliance a řízení rizik napomáhají bezproblémovému chodu firmy. Mohou se také stát skutečně efektivním nástrojem pro eliminaci trestněprávní odpovědnosti právnické osoby. Naučte se, jak compliance systém nastavit a řídit - přihlaste se na on-line akademii.

Komplexních informací o compliance je v českém prostředí nedostatek. Není proto divu, že odborníků schopných nastavit efektivní compliance systém je velmi málo. Připravili jsme proto on-line akademii, díky které se specialistou na corporate compliance můžete stát i vy. Přihlaste se hned teď.
On-line akademie je určena pro

členy orgánů a vrcholového managementu obchodních korporací, pracovníky odpovědné za oblasti Corporate Governance&Risk & Compliance, podnikové právníky a vedoucí finančních a personálních úseků (CFO, HR).
Co Vám on-line akademie přinese

Cílem cyklu dvou webinářů je:
* seznámíte se s pojmem, strukturou a všemi hlavními otázkami současné korporátní (podnikové) compliance, včetně jejích mezinárodních souvislostí a dopadů,
* upozorníme vás na aktuální právní a související compliance rizika, která musí být v podnikové praxi řízena,
* naučíte se nastavit koncept, strukturu a fungování Compliance management systému (CMS) jakožto organizačního základu korporátní compliance,
* dozvíte se praktické tipy z podnikové praxe, které se týkají organizace, postupů, opatření a nástrojů v rámci korporátní compliance.
Obsah on-line akademie

1. den - Úvod do problematiky korporátní compliance a hlavní oblasti jejího zájmu
* Úvod do problematiky korporátní compliance
* Pojem compliance a jeho širší souvislosti
* Korporátní compliance a její cíle
* Compliance rizika v podnikové praxi
* Compliance a vnitřní kontrolní systém
* Náplň a hlavní oblasti zájmu korporátní compliance
* Soutěžní compliance
* Trestní a protikorupční compliance
* Compliance v oblasti finanční a daňové integrity
* Compliance v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů
* Compliance v oblasti pracovně právních vztahů, rovných příležitostí a zákazu diskriminace
* Compliance v oblasti informačních technologií a IT bezpečnosti
* Compliance v oblasti ochrany životního prostředí
* Whistleblowing a jeho vztah ke korporátní compliance
* Pojem whistleblowingu a jeho cíle
* Whistleblowing jako součást korporátní compliance a CMS
* Jak whistleblowing zavést do podnikové praxe
2. den – Compliance management systém (CMS) a jeho prosazování. Novinky a tipy z podnikové praxe
* Compliance management systém (CMS)
* Co je Compliance management systém
* Compliance program jako základ CMS
* Organizace a struktura CMS
* Postupy, opatření a nástroje v rámci CMS
* Compliance Officer a jeho úloha v CMS
* Jak CMS zavádět a prosazovat v podnikové praxi
* Dokumentace CMS
* Standardizace a certifikace CMS
* Praktické tipy pro korporátní compliance a CMS
* Identifikace a analýza compliance rizik u středního podniku
* Jak na interní a externí komunikaci v rámci CMS
* Interní školení a jejich dokumentace
* Jak začlenit compliance dokumenty do příkazové dokumentace podniku
* Konzultace, závěrečný test

Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, získáte certifikát.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams, Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Specialista Corporate compliance a Compliance management systému (CMS)v podnikové praxi

Vybraný termín:

19.10.2021  Online

Cena
10990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.