Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po novelách DPH

Kurzem Vás provede Ing. Vladimír Zdražil

Člen metodické rady Svazu účetních, specialista na přeshraniční obchod v rozsahu podrobných informací týkajících se – nových povinností plátce od…

Základní info

Cíle kurzu

Pro tento seminář jsme vybrali 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020 (tzv. Quick Fixes), novely ZDPH 2021 (tzv. e-commerce rules) včetně stanovení účetního případu ve vnitřním účetním předpisu a účtování.

Určeno pro

Seminář je určen účetním a daňovým pracovníkům firem, které realizují přeshraniční obchod se službami či a zbožím.

Obsah kurzu

10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – zadání problému včetně řešení:
• úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera,
• dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na okamžik účetního případu,
• osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, judikáty EMAG, Euro tyre atd., řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy,
• služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH) anebo dle zvláštních pravidel (paragraf 10 ZDPH),
• definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH, průsečík obou předpisů do evidence DPH,
• dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, rizika při dovozu,
• vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky, účtování vývozu, okamžik účetního případu vs. okamžik osvobození od DPH dle paragrafu 66,
• kontrolní hlášení a jeho sekce A. 2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí – časové souvislosti paragrafu 24 a 25 ZDPH,
• souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm – souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a DAP,
• neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů – práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další; účtování pohledávek z přeshraničního obchodu v průběhu roku a k rozvahovému dni.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení po novelách DPH

Vybraný termín:

26.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.