Praktické uplatňování DPH v roce 2020 s upozorněním na změny v roce 2021

Základní info

Určeno pro: ekonomické, účetní a daňové pracovníky zabývající se problematikou DPH

Obsah: Seminář bude zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. V rámci semináře bude upozorněno na změny v oblasti DPH pro rok 2021. Pozornost bude věnována i sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2020.

  Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, přehled změn provedených v oce 2020 aktuální informace GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP, přehled změn v roce 2021.

  Dodávky zboží v rámci EU • režim skladu, řetězové obchody, podmínky pro osvobození, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.

  Sazby daně • změny v oblasti sazeb daně v roce 2020, postup při vyúčtování záloh.

  Daňové doklady a související problematika • typy daňových dokladů a jejich využití v praxi, výpočet daně, zaokrouhlení, přepočet cizí měny.

  Nárok na odpočet daně • lhůty, výše nároku, korekce odpočtu v rámci krácení a poměrování, vracení nesporné části nadměrného odpočtu.

  Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • praktická aplikace režimu přenesení daňové povinnosti, upozornění na časté chyby.

  Dodání a nájem nemovitých věcí • podmínky pro uplatnění osvobození od daně, časté chyby a možnosti jejich řešení, upozornění na omezení volby zdanění nájmu a dopady tohoto omezení, dotace na nájem v rámci opatření spojených s pandemií.

  Správa DPH • sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2020, změna zdaňovacího období v roce 2021, nové formuláře od 1. 1. 2021.

  diskuse a odpovědi na dotazy

Praktické uplatňování DPH v roce 2020 s upozorněním na změny v roce 2021

Vybraný termín:

7.12.2020  Zlínský kraj

Cena
2190 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.