Podvojné účetnictví pro začátečníky

Kurz na míru

Základní info

Začali jste pracovat či chcete pracovat jako samostatní/é účetní a nemáte dosud s problematikou účetnictví žádné nebo máte jen velmi malé zkušenosti? Pomůžeme Vám! Máme pro Vás připraven cyklus k podvojnému účetnictví v rozsahu 120 hodin. Seznámíte se s účtováním zásob, investičního majetku, s účtováním na finančních účtech a kapitálových účtech, naučíte se časovému rozlišení, zjištění hospodářského výsledku a jeho rozdělení, zpracovat účetní závěrku a získáte také další praktické znalosti. A navíc, pokud absolvujete skutečně celý cyklus a splníte požadavky kladené na závěrečnou písemnou a ústní zkoušku před komisí, získat dokonce velice užitečné osvědčení o rekvalifikaci MŠMT s celostátní platností.

Podvojné účetnictví pro začátečníky

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.