On-line vysílání: Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, účtující dle vyhlášky č. 410/2009

Základní info

Cíle kurzu

Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Půjde zejména o problematické oblasti dlouhodobého majetku (svěření, výpůjčka, pořízení koupí, bezúplatné nabytí od státní organizace nebo jiného subjektu…), účtování transferů a dotací, účtování fondů.

Určeno pro

Účetním či jiným ekonomickým pracovníkům ve státních organizacích, externím účetním, daňovým poradcům, auditorům pracujícím pro státní rozpočtové či příspěvkové organizace. Mezi státní organizace řadíme vybrané účetní jednotky, tedy organizace účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a souvisejících standardů pro vybrané účetní jednotky.

On-line výuka je vhodná pro všechny bez rozdílu, je však třeba znát základní postupy účtování.

Obsah kurzu

Používané účetní předpisy se zaměřením na změny pro rok 2020, případně i již schválené změny pro následující období:
Zákon o účetnictví • vyhláška č. 410/2009 Sb. v platném znění • české účetní standardy pro vybrané účetní jednotky.

Používané další předpisy s možným dopadem do účetnictví:
Zákoník práce • zákon o pojistném na sociální zabezpečení • zákon o pojistném na zdravotní pojištění • zákon o omezení plateb v hotovosti • nařízení vlády o minimální mzdě.
Specifika účtování dlouhodobého majetku:
Klasifikace • rozvahová a podrozvahová evidence • bezúplatné a úplatné nabytí • svěření majetku • fondy.

Transfery = „dotace“:
Provozní, investiční • s vyúčtováním nebo bez povinnosti vyúčtovat • víceleté • ze zdrojů EU. Účtování tvorby a čerpání fondů.

Bezúplatné převody majetku od státních organizací.
Bezúplatné převody – dary – od subjektů mimo rozpočtovou sféru nebo zdroje EU.

Základní informace o přezkumu hospodaření, prověrce účetní závěrky, auditu účetní závěrky, schvalování a zveřejňování účetních závěrek příspěvkových organizací.

Dotazy a odpovědi.

Poznámka

Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 790), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

On-line vysílání: Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné správě, účtující dle vyhlášky č. 410/2009

Vybraný termín:

1.12.2020  Online

Cena
2090 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.