On-line seminář: Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021

Základní info

Cíle kurzu

Na on-line semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti.

Určeno pro

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021.

Obsah kurzu

Změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce a nejdůležitější změny, např.:
Stanovení nároku na dovolenou v hodinách • principy nového výpočtu, příklady stanovení nároku dovolené v hodinách • další změny a jejich účinnost.

Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2021:
Vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění • nekolidující příjem uchazečů o zaměstnání.

Daň z příjmů fyzických osob:
Odstranění brutace, výpočet zálohy daně, daňový základ, sazby daně, výpočet roční daně – § 16 ZDP.
Náležitosti mzdového listu – mj. musí obsahovat i příjmy od daně osvobozené.
Uplatnění srážkové daně a potvrzení o zdanitelných příjmech u příjmů podrobených srážkové dani u DPP a u ostatních příjmů ze závislé činnosti do 3 500 Kč bez prohlášení.
Stravovací paušál – osvobození stravovacího paušálu.
Daňově účinný výdaj.
Mzdový list a stravovací paušál.
Ostatní formy příspěvku na závodní stravování zůstávají nedotčeny.
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP – možnost příspěvku na stravovací paušál i z FKSP.
Zákon č. 386/2020 Sb. – změna ve výši limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti.


Změny v nemocenském pojištění:
Nové redukční hranice pro rok 2021 • další změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2021. DPN a karanténa jako navazující skutečnosti – neplatí ustanovení § 55 odst. 4.

Změny ve zdravotním pojištění:
Minimální vyměřovací základ v roce 2021 • pojištěnci státu • odvod pojistného u OSVČ, OBZP.

Změny v sociálním zabezpečení:
Maximální vyměřovací základ • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ • parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.

Příprava na budoucí povolání:
Prokazování doby studia, řádné ukončení studia, zanechání studia, vyloučení ze studia.

Důchodové pojištění:
Zaměstnávání důchodců a ohlašovací povinnosti • evidenční povinnost zaměstnavatele – § 37 zákona č. 582/1991 Sb.

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2021:
Provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2021 • pojem čistá mzda • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy, postup při výplatě odstupného a exekuci na mzdu.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením:
Elektronická evidence o náhradním plnění – vede MPSV. Povinnosti poskytovatelů náhradního plnění.

Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání. Pracovnělékařské prohlídky u pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Další změny od roku 2021 (např. změny stravného).

Poznámka

Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít. Používáme aplikaci ZOOM.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

On-line seminář: Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2021

Vybraný termín:

10.2.2021  Online

Cena
2690 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.