Nový zákon o účetnictví od 1. 1. 2024 - ON-LINE

Kurzem Vás provede Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. - absolvovent VŠE v Praze, kde pracoval v letech 2006 – 2014 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014 – 2018 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 2022 je proděkanem fakulty. Od roku 1993 je statutárním auditorem Komory auditorů ČR a v letech 2010 – 2014 byl dvakrát zvolen jejím prvním viceprezidentem, v roce 2022 jejím prezidentem. Zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě. Je členem European Accounting Association a American Accounting Association. Odborně se specializuje na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je dlouholetým členem poradní skupiny Ministerstva financí ČR pro účetnictví a podílel se na přípravě nového zákona o účetnictví. Rovněž je členem a předsedou výborů pro audit, pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad vysokých škol.

Základní info

Obsah semináře:
* Proč je třeba nový zákon o účetnictví a ne jen jeho novela; jak příprava nového zákona probíhala a v jaké fázi se aktuálně nachází.
* Koncepční rámec nového zákona o účetnictví, cíle, předpoklady a zásady, kvalitativní požadavky a definice základních pojmů.
* Rozšíření použití IFRS – povinné a dobrovolné použití IFRS.
* Změna vykazování leasingů, odlišnosti podle jednotlivých kategorií účetních jednotek.
* Změny v pravidlech oceňování majetku a dluhů v účetnictví. Časová hodnota peněz – diskont.
* Novinky v oblasti podnikových přeměn a jejich vykazování v účetnictví.
* Funkční měna a její úprava v novém zákonu o účetnictví. Nový pohled na cizí měny v účetnictví.
* Změna vykazování dotací a změna úpravy neziskového sektoru.
* Nové pojetí regulace využití informačních a komunikačních technologií při vedení účetnictví.
* Nová konstrukce sankcí za neplnění požadavků zákona o účetnictví.
* Aktuální stav a obsah přípravy doprovodného zákona, prováděcích vyhlášek a účetních standardů.

Nový zákon o účetnictví od 1. 1. 2024 - ON-LINE

Vybraný termín:

22.6.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
2 305 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.