NOVÝ ZÁKON o nemocenském pojištění a NOVELA ZÁKONA o pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009

Kurz na míru

Základní info

Obsah:
Nový zákon o nemocenském pojištění:
* Principy nového zákona
* Výpočet denního vyměřovacího základu
* Podmínky nároku na dávky
* Nemocenské
* Ošetřovné
* Peněžitá pomoc v mateřství
* Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
* Výše dávek
Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení:
* Okruh poplatníků pojistného
* Výše sazby pojistného
* Splatnost pojistného
* Vyměřovací základ zaměstnance
Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:
* Orgány nemocenského pojištění
* Úkoly zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

NOVÝ ZÁKON o nemocenském pojištění a NOVELA ZÁKONA o pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.