Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021

Základní info

Odborný program semináře:Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2020 a v roce 2021
* Změny v roce 2020 v souvislosti s epidemií z hlediska zaměstnavatele
* Změny od 1. 1. 2021
* Pravděpodobný příjem podle sjednané doby zaměstnání
* Zaměstnání malého rozsahu v příkladech
* Výklady některých ustanovení, k nimž je nejvíce dotazů
* Odpovědi na dotazyDůchodové pojištění v roce 2020 a 2021Tato část je zaměřena na výklad všech posledních změn právní úpravy v oblasti důchodového pojištění. Pozornost bude věnována rovněž aktualitám v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění i situacím, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje.
* Přehled posledních změn v důchodovém pojištění
* Doby pojištění, náhradní doby pojištění
* Stručně o důchodových dávkách a jejich výši – vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2020 a od 1. 1. 2021, valorizační schéma
* Tzv. „předdůchod“ poskytovaný z doplňkového penzijního spoření a jeho vliv na budoucí výši přiznávaného důchodu
* Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění – připomenutí posledních změn, nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů
* Vliv mimořádných opatření k zamezení šíření koronaviru COVID-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (vyloučené doby, omluvné důvody)
* Využívané tiskopisy
* Vzorové příklady vyplňování ELDP
* Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění
* Výstupy z jednání tzv. Komise pro „spravedlivé“ důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů
* Diskuze, závěrPojistné na zdravotní pojištění v roce 2021
* Informace o případných změnách v oblasti zdravotního pojištění
* Okruh osob, které se pro účely zdravotního pojištění považují za zaměstnance
* Oznamovací a další povinnosti zaměstnavatelů
* Vyměřovací základ – zahrnované a nezahrnované příjmy, minimální vyměřovací základ
* Odvody pojistného, podávání přehledů o platbách pojistného
* Odpovědi na dotazyObsah semináře bude upraven podle aktuálního vývoje právní úpravy.

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021

Vybraný termín:

15.12.2020  Praha

Cena
2305 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.