Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a daňový pohled

Základní info

Cíle kurzu

Účastníci budou provedeni procesem nabývání nemovitostí, při kterém se mj. dozví, jaké jsou rozdíly mezi asset dealem a share dealem a jaké jsou výhody a nevýhody těchto způsobů nabývání nemovitostí. Účastníci získají přehled o tom, jak postupovat při nabývání nemovitostí, jak minimalizovat rizika spojená s investicemi do nemovitostí a čeho se při nabývání nemovitostí vyvarovat. Právní výklad bude doplněn o daňové dopady nabývání nemovitostí.

Určeno pro

Seminář je určen zejména investorům, podnikatelům na trhu s nemovitostmi, developerům, ale i odborné veřejnosti, která se v praxi předmětnou problematikou zabývá, tj. zejména právníkům, ekonomům, pracovníkům poradenských firem.

Obsah kurzu

9:00–12:00 • Právní pohled • Mgr. Tomáš Běhounek a Mgr. Tereza Chalupová
• vymezení asset deal a share deal,
• prověrka (due diligence),
• předsmluvní odpovědnost a Letter of Intent,
• asset deal: podstata a struktura, převod vlastnického práva k nemovitostem,
• share deal: podstata a struktura, SPV (special purpose vehicle), převod podílu a akcií; prohlášení převodce a odpovědnost za vady,
• developerské projekty,
• specifika převodů projektové dokumentace, územního rozhodnutí, stavebního povolení,
• příklady z praxe aj.

12:15–14:00 • Daňové dopady • Ing. Lenka Zachardová
• srovnání asset deal a share deal,
• prověrka (finanční a daňová due diligence),
• Letter of Intent: důležité daňové a finanční body,
• asset deal: důležité daňové aspekty,
• share deal: důležité daňové a finanční aspekty smlouvy, výpočet kupní ceny; prohlášení převodce a odpovědnost za vady,
• příklady z praxe aj.

Diskuze a dotazy účastníků.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – právní a daňový pohled

Vybraný termín:

23.11.2020  Praha

Cena
2490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.