Manka a škody, pokuty, sankce

kurz

Základní info

Výběr z obsahu webináře:
* Vymezení manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů
* Co není mankem a škodou
* Přirozené úbytky, technické a technologické ztráty a stanovení jejich norem
* Pravidla pro inventarizaci – účetní a daňový pohled
* Likvidace majetku a zaúčtování
* Manka a škody na finančním majetku
* Účtování mank a škod
* Náhrady za manka a škody, účtování
* Manka a škody a jejich vliv na základ daně z příjmů
* Manka a škody, likvidace majetku z pohledu DPH
* Smluvní sankce, jejich účtování a vliv na základ daně z příjmů
* Sankce vyměřené podle zvláštních zákonů, jejich zaúčtování a daňové posouzení

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Manka a škody, pokuty, sankce

Vybraný termín:

24.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

ONLINE
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.