Manažerské účetnictví I.

Kurz na míru

Základní info

Manažerské účetnictví I.

Nákladové účetnictví

Analýza nákladů
Rozdělení nákladů za účelem rozhodování, plánování a kontroly
Náklady výrobních procesů na vstupech a výstupech
Metoda absorpčního oceňování na vstupech a výstupech
Metoda marginálního oceňování (Marginal costing)
Oceňování podle aktivit (ABC - activity based costing)
Příklady
Zásoby a řízení skladového hospodářství

Oceňování, optimalizace, množství a prodejní cena zásob
Rozdělení výrobních režijních nákladů
Nevýrobní režijní náklady
Oceňování výrobních dodávek (Batch costing)
Oceňování dlouhodobých a krátkodobých kontraktů (Contract costing)
Náklady a manažerské rozhodování

Nákladové funkce
Lineární programování
Citlivostní analýza
Analýza ziskovosti (Cost volume profit analysis)

Manažerské účetnictví I.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.