Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kurz daňová evidence

Základní info

Náležitosti účetních dokladů, jejich vystavování, oběh a uchování. Zásady vedení daňové evidence samostatně výdělečných osob. Účtování nákladů a výnosů. Účtování nákladů a výnosů nesouvisejících s podnikatelskou činností fyzické osoby. Složky majetku, odepisování investičního majetku. Evidence majetku, pohledávek a závazků. Souvislý příklad daňové evidence, zpracovaný ručně. Zjištění hospodářského výsledku. Vyhotovení daňového přiznání.

Po ukončení rekvalifikačního kurzu Daňová evidence je posluchač schopen prvotního zpracování účetních dokladů, vytvoření faktur a peněžního deníku, evidence příjmů, výdajů, majetku či závazků, výpočtu mezd, sestavení daňového přiznání.

Základním předpokladem k účasti v rekvalifikačním kurzu je ukončené min. SŠ vzdělání (nutno doložit) a základní znalost PC.

Obsah rekvalifikačního kurzu:

 

  • poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

  • úvod do daňové evidence

  • účetní knihy v daňové evidenci

  • obsah a forma vedení daňové evidence

  • postup přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak

  • mzdy v daňové evidenci

  • uzávěrka a závěrka

 

Kurz daňová evidence

Vybraný termín:

3.6.2023 –  26.6.2023  Praha

Cena
5 960 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.