Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Kurzem Vás provede Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Kurzem Vás provede Ing. Petr Ryneš - auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Základní info

Odborný program semináře:ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
* vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023 a 2024,
* sazby daně v roce 2023 a 2024,
* odpočet daně v roce 2023 a 2024,
* správa daně v tuzemsku, včetně podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2023 a 2024,
* zvláštní režim jednoho správního místa (OSS),
* další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH.ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2023 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2024, a to zejména:
* Informace k vývoji legislativy, zejména ke změnám v oblasti zdanění příjmů v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí
* Nový Pokyn D-59 pro správné stanovení základu daně od r. 2023
* V detailu a příkladech k úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
* Komplexní inventura vztahu pronajímatele a nájemce, kdy nájemce provedl technické zhodnocení
* Vybrané Interpretace NUR také optikou judikaturyNezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDPPODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2023, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů, případně nový zákon o účetnictví) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2023 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
* vybraná ustanovení zákona o účetnictví platného pro rok 2023 (například kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, účetní výkazy a změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, rezervy a další odhady v účetnictví, apod.),
* změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2024,
* vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
* další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě (nový zákon o účetnictví).Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2023 a v roce 2024 - ON-LINE

Vybraný termín:

15.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
2 471 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.