Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných postupů

Kurzem Vás provede Hana Kovalíková

Je odbornicí v pravém slova smyslu. Dovede během vzdělávacího programu znalecky posoudit úroveň znalostí posluchačů a operativně přizpůsobit výklad,…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se naučíte pracovat s účetními sestavami a s ostatními nezbytnými podklady a doklady pro účetnictví. S pomocí konkrétních kontrolních vazeb budete umět hledat možné chyby a omyly v účetnictví.

Určeno pro

Seminář je určen pro pracovníky účtáren, ale také pro majitele firem, kteří chtějí mít své účetnictví v pořádku a chtějí mu v základu porozumět. Určeno pro podnikatelskou sféru.

Obsah kurzu

• platné účetní předpisy a metody pro podnikatele, kteří vedou účetnictví,

• doklady, dokumenty a podklady, které jsou nezbytné pro správné vedení účetnictví a pro provádění kontrol,

• nejčastěji se objevující účetní případy ve třídách 0, 1, 2, 3, 5 a 6,

• případy, kde se objevují chyby v zaúčtování, např. účtování záloh a zahraničních faktur,

• předvedení analytického členění ve třídě 5, a to s vazbou na zákon o daních z příjmů, tzn. stanovení účtů daňově i nedaňově účinných,

• vazba na obchodní smlouvy,

• chyby při uzavírání obchodních smluv,

• zajištění správné spolupráce jednotlivých oddělení,

• časté chyby v postupech při kontrole účetních sestav.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných postupů

Vybraný termín:

19.4.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.