KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ

Základní info

Určeno pro finanční účetní a ekonomické pracovníky z podnikatelské sféry.

Cíl: Dobře zpracovaná účetní závěrka.

Obsah:
* Inventarizace majetku a závazků
* Zachycení inventarizačních rozdílů
* Přípravné uzávěrkové operace
* Kontrolní vazby mezi jednotlivými účty
* Sestavení výkazů – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
* Kontrola – účty x rozvaha x výkaz zisků a ztrát x příloha x daňové přiznání

KONTROLNÍ VAZBY V ÚČETNICTVÍ

Vybraný termín:

12.2.2021  Praha 2

Cena
2300 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.