Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy

Kurzem vás provede Ing. Dagmar Beránková

auditorka a daňová poradkyně

Základní info

Cíle kurzu

Lektorka na semináři propojuje účetní a daňové předpisy ve vazbě na pojmy dle občanského zákoníku. Zaměří se na praktické případy. Citovány budou i některé interpretace Národní účetní rady, které se danou problematikou zabývají. Důraz bude kladen na účetní a daňovou problematiku.

Určeno pro

Seminář je určen účetním méně a středně pokročilým, především těm, kteří pracují jako finanční účetní v oblasti účtování banky, pohledávko-závazkových vztahů, vyčíslují kursové rozdíly, úroky včetně úroků z prodlení, zabývají se splatností, účetními a daňovými opravnými položkami, půjčkami a obdobnými transakcemi.

Obsah kurzu

• pohledávky (závazky) z obchodního styku v české a cizí měně, datum uskutečnění účetního případu, kursové rozdíly,
• pojem fakturace, splatnost pohledávek dle občanského zákoníku,
• krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a závazky (členění od data uskutečnění zdanitelného plnění a data sestavení účetní závěrky), důležitý ukazatel pro věřitele – zejména banky,
• zálohy a závdavky (chybné postupy účetních jednotek),
• opravné položky k pohledávkám dle zákona o rezervách (daňově účinné náklady),
• insolvenční řízení dlužníka (trestní oznámení v případě včasného nevyhlášení IŘ),
• odpis pohledávek a daňová účinnost dle §24/2/y,
• promlčení a prekluze dle občanského zákoníku (§ 609 až § 654),
• reklamační řízení, účtování dopadů do daně z příjmu a DPH,
• postoupení pohledávek (§24/2/s),
• co je to faktoring (NUR I – 12),
• směnečné operace (směnka k úhradě, inkasu),
• závazek a dluh z hlediska nového občanského zákoníku,
• vazba na nový občanský zákoník (§ 1721 a následující),
• změna v osobě věřitele nebo dlužníka (§ 1879 a následující),
• zánik závazků a vazba na daň z příjmu,
• zajištění a utvrzení dluhu,
• závazky z jiných právních důvodů,
• zápůjčka (§ 2390–2394 občanského zákoníku),
• úvěr (§ 2395–2400 občanského zákoníku),
• závazky z odvážných smluv (pojištění),
• náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škody a náhrady škod z hlediska účetnictví a daní),
• pohledávky a závazky vůči zaměstnancům,
• pohledávky a závazky vůči státu (včetně dotací), zálohy na daň z příjmu a rezerva na daň z příjmu, právnických osob,
• pohledávky za společníky, závazky ke společníkům,
• rezervy (tvorba a rozpuštění),
• odložená daň – ČÚS 003,
• inventarizace pohledávek a závazků (konfirmace),
• třída 3 – zúčtovací vztahy, časové rozlišení a dohadné účty v souvislosti s judikáty,
• účtování u společníka vedoucího účetnictví v průběhu účetního období.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Jak zvládnout pohledávky a dluhy (závazky) z hlediska účetnictví a daně z příjmu a nezpůsobit problémy

Vybraný termín:

11.8.2021  Praha

Cena
2290 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.