Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti

kurz

Základní info

Anotace:

Kurz by měl přehlednou formou uvést podnikové manažery z nefinančních oborů do základních znalostí práce s finančními výkazy společnosti, poukázat na možné nástroje finančního řízení. Tento kurz je vhodný pro zástupce středního a nižšího managementu podniku (výrobní, obchodní i sféry služeb), kteří chtějí pracovat s výkazy jako podporou pro jejich efektivní rozhodování a řízení. Rozšíření znalostí z ekonomických oborů bude pro větší názornost provedeno formou přednášky s diskuzí, praktických ukázek a případových studií.

 

Program:
 • Stručný přehled a srovnání finančního a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví   - hlavní principy a účel účetnictví pro manažerské rozhodování
 • Způsob získání dat a původ vykazovaných údajů
 • Rozvaha (bilance) podniku
 • Příprava a způsob sestavení rozvahy
 • Jednotlivé položky aktiv a pasiv a jejich význam
 • Rozvaha a hospodářský výsledek podniku
 • Jak mohou jednotlivé podnikové transakce ovlivňovat rozvahu společnosti
 • Výsledovka podniku – výkaz zisků a ztrát:
 • Výnosy (tržby) společnosti – jejich členění a způsob vykazování, uznávání výnosů
 • Náklady společnosti – klasifikace jednotlivých druhů, uznatelnost nákladů a způsob vykazování
 • Souměřitelnost nákladů s výnosy, hospodářský výsledek
 • Způsob sestavení výsledovky
 • Rozvahové a výsledkové operace – srovnání a návaznost
 • Výkaz peněžních toků (Výkaz Cash Flow)
 • Základní rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
 • Způsob sestavení výkazu
 • Vypovídací schopnosti jednotlivých výkazů a jejich využití pro efektivní managerské rozhodování
 • Další možnosti využití výkazů a manažerského účetnictví (plánování, finanční analýza, provozní financování, investiční činnost, analýza bodu zvratu)

Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti

Vybraný termín:

8.11.2019  Praha

Cena
3360 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a tři ? Součet zapište číslicemi.