Jak číst údaje v celním prohlášení a jak je využít při uplatňování DPH

TOP kurz
Marek Reinoha

Kurzem Vás provede Marek Reinoha

poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se naučíte správně číst informace v celním prohlášení tak, abyste věděli, jaké mají souvislosti ve vztahu k dani z přidané hodnoty a jaký dopad do přiznání k DPH.

Určeno pro

Seminář je určen účetním oddělením firem, které provádějí obchod se zbožím se třetími zeměmi.

Konkrétně pracovníkům:

– kteří evidují vývozy, které jsou předmětem daně v přiznání k DPH, jako dodání osvobozená od DPH, určují DUZP a základ DPH při vývozu apod.,

– kteří evidují dovozy, které jsou předmětem daně v přiznání k DPH, stanovují základ DPH při dovozu, zkoumají plnění podmínek osvobození dovozu od DPH apod.

Obsah kurzu

Vývoz:

• definice rozdílu mezi rozhodnutím o propuštění zboží do vývozního celního úřadu a daňového dokladu při vývozu,

• definice osob uváděných do celního prohlášení (deklarant, vývozce),

• definice statistické hodnoty a jejího rozdílu od základu DPH při vývozu,

• kódy celních režimů a kódy povahy transakce při vývozu a jejich vliv na to, zda vývoz je či není předmětem DPH,

• praktické příklady.


Dovoz:

• rozhodnutí o propuštění zboží do dovozních celních režimů a daňový doklad při dovozu.

• definice osob uváděných do celního prohlášení (deklarant, příjemce),

• kódy celních režimů a kódy povahy transakce při dovozu a vznik povinnosti přiznat DPH z dovezeného zboží,

• definice jednotlivých hodnot uváděných do celního prohlášení při dovozu zboží (cena za položku, statistická hodnota, celní hodnota) a jejich vliv na stanovené základu DPH při dovozu zboží do jednotlivých celních režimů při kterých vzniká povinnost přiznat DPH z dovezeného zboží,

• kódy osvobození dovozu od cla a jejich vliv na osvobození dovozu od DPH,

• praktické příklady.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Jak číst údaje v celním prohlášení a jak je využít při uplatňování DPH

Vybraný termín:

21.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.