Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces

Základní info

Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit úředníky s pravidly hospodaření s finančnímu prostředky územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a také je seznámit s praktickou stránkou sestavování střednědobého výhledu, rozpočtu a rozpočtového procesu. Důraz bude kladen na nejčastější nedostatky zjištěné při přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí. Rovněž se dozví informace, které budou moci použít v rámci své praxe.

Program semináře:

  • Úvod a přehled aktuální právní úpravy
  • Problémy současné právní úpravy
  • Nástroje finančního hospodaření
  • Funkce a obsah sestavování rozpočtů ÚSC a svazku obcí – příjmy a výdaje rozpočtu
  • Poskytnutí dotací z rozpočtu ÚSC
  • Rozpis rozpočtu
  • Změny rozpočtu
  • Proces sestavování a zveřejňování závěrečného účtu ÚSC a svazku obcí
  • Nejčastější chyby při přezkoumávání hospodaření obcí a DSO
  • Důsledky nedodržení zákonem daných povinností

Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces

Vybraný termín:

26.1.2021  Olomouc
09:00 – 14:00 hod.

Cena
1900 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.