Ekonomika pro neekonomy

kurz

Základní info

Účetní výkazy:rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz o pohybu hotovosti, smysl a principy výkazů,
Aktiva, pasiva a další klíč. pojmy, zákl. princip účtování a jeho vztah k toku hotovosti, výnosy, hrubý zisk a přidaná hodnota, odpisy, personální náklady, provozní a čistý zisk
Aplikace na firemní výkazy zákazníků, finanč. analýza a její užití v praxi
Základní finanční koncepty
Návratnost investic, kapitálový rozpočet

Ekonomika pro neekonomy

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
3050 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.