DPH v roce 2024

Kurzem Vás provede Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Základní info

Výklad bude zaměřen zejména na:
* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
* vymezení obratu a registraci plátců v roce 2024,
* změnu pravidel při stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání energií ve vazbě na novelu energetnického zákona,
* sazby daně se zaměřením na změny od 1. 1. 2024,
* osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knih poskytnutí obdobných služeb od 1. 1. 2024,
* navazující dopady změn sazeb daně při vyúčtování záloh, opravě základu daně a opravě výše daně,
* osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a změny od 1. 1. 2024 ve vazbě na nový stavební zákon,
* odpočet daně a omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů od 1. 1. 2024,
* správu daně v tuzemsku,
* kontrolní hlášení v roce 2024,
* evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024,
* další aktuální metodické a výkladové problémy.

DPH v roce 2024

Vybraný termín:

12.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.