Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

DPH v příkladech – workshop

Kurzem Vás provede Ing. Marika Voženílková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika a management. Má dlouholetou zkušenost se správou daní, dlouhodobě působila jako metodička…

Základní info

Cíle kurzu

Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH.

Určeno pro

Seminář je určen pro zkušené daňové poradce, účetní, pracovníky ekonomických útvarů a podnikatele.

Obsah kurzu

TUZEMSKÁ PLNĚNÍ aktuálně (na všechna témata budou uvedeny praktické příklady):

• porušení povinnosti registrace k DPH, dopady do přiznání k DPH, otázka vystavení daňových dokladů s uvedením daně,

• fikce dodání zboží a poskytnutí služby,

• prodej majetku mimo režim DPH,

• finanční a operativní leasing v souvislostech,

• sazby daně, změny, vliv na případné vypořádání záloh k DUZP,

• řešení případů v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku,

• opravy základu daně a daně + promítnutí v DAP, kontrolní hlášení,

• problematika nájmů ve všech souvislostech,

• nárok na odpočet – dokazování, neuznání finanční správou, rozsudky,

• výpočet odpočtu daně v poměrné výši, opravy odpočtu, odpočet daně v krácené výši, nárok na odpočet daně při registraci a deregistraci, úprava odpočtu, manka a škody.


INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ – příklady, příklady:

• dodání zboží v řetězci s jednou přepravou – příklady, grafy, neuznání osvobození dodání do JČS,

příklady prokazování přepravy v různých situacích a dokazování před správcem daně,

• nová pravidla pro dodání zboží na dálku – rozšíření systému jednoho správního místa,

• nové povinnosti pro e-shopy a ostatní poskytovatele elektronických platebních bran, místo plnění, princip, registrace, vedení údajů,

• přemístění zboží do jiného členského státu, změna smluvních podmínek, dopady, DAP, SH,

• pořízení zboží z jiného členského státu – DAP, KH, neuznání nároku na odpočet daně, časové posuny, rozdíly v hodnotách,

• příklady porušení režimu skladu a dopady,

• přeshraniční služby – poskytování, příjem služeb, zdaňování, kdy, doklady, zálohy, neuznání osvobození, povinnost registrace mimo tuzemsko.


VÝVOZ A DOVOZ ZBOŽÍ (příklady, novelizovaná ustanovení):

• zrušení osvobození dovozu zboží malé hodnoty do 22 EUR,

• dva způsoby zdaňování dovozu zboží v hodnotě do 150 EUR,

• dovoz zboží – základ daně a výpočet DPH, služby vázané na dovoz, místo plnění, osvobození dovozu, opravy základu daně,

• vývoz zboží, pravidla pro osvobození, služby vázané na vývoz, porušení celních předpisů, prokazování přepravy, daňový doklad, DAP, prokazování osvobození u do DAP).


Komplexní příklad.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Workshop je součástí cyklu „Komplexní průvodce DPH včetně změn pro rok 2023“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

DPH v příkladech – workshop

Vybraný termín:

6.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.