DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
manažery, vedoucí ekonomických útvarů, pracovníky účtáren a daňových útvarů podniků, obchodníky firem a podnikatele - fyzické osoby, zabývající se obchodní činností s členskými státy EU a s třetími zeměmi.

Obsah:
Seminář bude postaven na příkladech z následujících oblastí:
* Dodání zboží do jiného členského státu pro plátce daně
* Dodání zboží do jiného členského státu pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě
* Dodání zboží do jiného členského státu pro osobu neregistrovanou v žádném členském státě
* Dodání zboží do jiného členského státu pro zahraniční osobu
* Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu
* Dodání zboží do jiného členského státu za účelem placené opravy zboží
* Dodání zboží do jiného členského státu na „konsignační“ sklad
* Dodání zboží do jiného členského státu s instalací nebo montáží
* Pořízení zboží z jiného členského státu od osoby registrované k dani v jiném členském státě
* Pořízení zboží z jiného členského státu za účelem placené opravy
* Pořízení zboží z jiného členského státu do „konsignačního“ skladu
* Poskytnutí služby plátcem s místem plnění v jiném členském státě
* Poskytnutí služby plátci osobou registrovanou k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku
* Vývoz zboží plátcem
* Dovoz zboží plátcem do tuzemska
* Dovoz zboží plátcem do jiného členského státu
* Poskytování služeb plátcem zahraniční osobě
* Poskytování služeb plátci zahraniční osobou s místem plnění v tuzemsku
* Přeprava zboží při dovozu a poskytování služeb přímo vázaných na dovoz
* Přeprava zboží mezi členskými státy a poskytování služeb souvisejících s přepravou
* Obchodní operace v třístranném obchodě
* Praktické příklady, které účastníci semináře potřebují vyřešit ze své praxe

DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.