DPH pro mírně pokročilé až pokročilé na desítkách praktických příkladů

Kurzem Vás provede Ing. Marika Voženílková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor ekonomika a management. Má dlouholetou zkušenost se správou daní, dlouhodobě působila jako metodička…

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je zmapovat problematické oblasti zákona, upozornit na časté chyby při aplikaci zákona a odpovědět na dotazy posluchačů. Obdržíte podrobný písemný materiál obsahující mnoho praktických příkladů a výkladů daňové správy.

Určeno pro

Seminář je určen účetním a plátcům DPH, kteří řeší v praxi problematiku daně z přidané hodnoty.

Obsah kurzu

• DPH v tuzemsku – specifické případy, změny, základ daně, opravy, sazby, judikáty,

• osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (problematika nemovitostí, nájmů, finanční činnosti, pojišťovací činnosti),

problematika místa plnění u prodeje zboží bez přepravy a s přepravou, více dodání a jedna přeprava, dodání do jiného místa určení než je fakturace,

• prokazování osvobození dle § 64 a praxe finanční správy, judikatura, systém VIES, DAP, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení, příklady, příklady,

• místo plnění u přeshraničních služeb a osoba povinná daň přiznat, příklady, příklady,

• problematika vývozu a dovozu v praxi, řada praktických příkladů,

• nárok na odpočet daně – prokazování, judikatura, korekce odpočtu, opravy atd.,

• opravy základu a výše daně v konkrétních situacích a příkladech,

• nové způsoby zdaňování dovozu zboží nízké hodnoty,

• aktuality.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

DPH pro mírně pokročilé až pokročilé na desítkách praktických příkladů

Vybraný termín:

2.5.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.