Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019/2020

Základní info

Určeno pro: účetní obchodních společností, obchodníky, dovozce a vývozce zboží a pro všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi

 • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně)
 • Nová právní úprava u přemístěného majetku v § 4 odst. 5 - 7

 • Místo plnění u poskytnutí služby podle §§ 9 – 10i, § 7 odst. 3 a služeb osvobozených
 • Přeprava zboží v jednom členském státě • mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69
 • Rozšířená povinná registrace osoby se sídlem v jiném členském státě, neregistrované k dani podle § 6c odst. 3

 • Daňový doklad při vývozu zboží (33a)
 • Rozšířená povinnost při pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16)
 • Nová právní úprava dodání zboží v řetězci podle § 7

  Nová definice vývozu zboží podle § 66

  Nová definice při dodání zboží – režim skladu podle § 18

 • Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně (§ 108 odst. 1 písm. d).
 • Novelizovaná ustanovení zákona o DPH z výše uvedené oblasti, platná pro rok 2020, podle legislativního stavu ke dni konání semináře
 • diskuze • odpovědi na dotazy

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2019/2020

Vybraný termín:

2.12.2019  Moravskoslezský kraj

Cena
2090 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.