DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

Kurzem Vás provede Bc. Marta Šťastná

V roce 1999 složila zkoušky daňového poradce a od té doby vede daňovou a účetní kancelář. Vysokoškolské studium na Vysoké škole ekonomie a managementu…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím.

Určeno pro

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsah kurzu

• aktuální legislativa DPH,

• předmět daně u přeshraničních transakcí,

• povinnosti plátců, identifikovaných osob a neplátců,

• místo plnění,

• intrakomunitární dodání/pořízení zboží,

• přemístění majetku,

• řetězové transakce,

• pravidla pro konsignační sklady,

• třístranný obchod,

• prodej zboží na dálku,

• místo plnění u služeb,

• zvláštní režim jednoho správního místa,

• dovoz a vývoz zboží, služby vázané na dovoz a vývoz zboží,

• nové dopravní prostředky,

• neusazené osoby.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

Vybraný termín:

8.2.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.