DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE

Kurzem Vás provede Ing. Václav Benda - BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Základní info

Výklad bude zaměřen zejména na:
* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
* vymezení některých základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021
* vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2021
* vymezení místa plnění při dodání zboží
* vymezení místa plnění při prodeji na dálku od 1. 7. 2021
* vymezení místa plnění při poskytování služeb
* vymezení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží
* uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů
* vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku
* vystavování daňových dokladů
* stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů
* opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky
* sazby daně se zaměřením na změny v roce 2020 a od 1. 1. 2021
* osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
* aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021
* uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů při přemístění zboží, dodání a pořízení v režimu skladu (call-off stock) a při dodání zboží v řetězci
* uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021
* uplatňování DPH při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021
* osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu po změnách v roce 2020
* pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy
* přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie
* přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021
* vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží po změnách v roce 2020, včetně dodání zboží do Velké Británie
* uplatňování nároku na odpočet daně
* zvláštní režim pro cestovní službu, včetně změn od 1. 1. 2022
* zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi
* trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2021
* správu DPH v tuzemsku se zaměřením na změny od 1. 1. 2021 (povinná elektronická podání, vracení nadměrného odpočtu, záloha na nadměrný odpočet)
* podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021
* rozšíření zvláštní režim jednoho správního místa od 1. 7. 2021
* opatření Ministerstva financí v souvislosti s COVID-19 v roce 2021Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a na příkladech vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE

Vybraný termín:

8.9.2021 –  9.9.2021  Praha

Cena
4280 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.