Distanční výuka účetnictví

Kurz na míru

Základní info

Obsah: vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví (dříve podvojné účetnictví); účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti; základní problematika daňových předpisů; sociální a zdravotní pojištění; základy mzdové problematiky; odpovědnost a pojištění účetních; jednání s úřady; praktické zkušenosti

Cíl: naučit Vás samostatně účtovat v soustavě účetnictví

Organizace výuky: výuka je rozdělena do šestnácti lekcí, ve kterých Vás podrobně seznámíme s problematikou účetnictví (dříve podvojné účetnictví); jednotlivé lekce si kupujete jednotlivě (není možné odebrat více lekcí najednou), doba zpracování lekce není omezena. Každou vyřešenou lekci zašlete na naši adresu, následně obdržíte Vaše řešení opravené a současně obdržíte zadání další lekce.

Možnost konzultací: nejasnosti v probírané látce můžete konzultovat telefonicky, faxem, e-mailem, popřípadě osobně s p. Maškem (termín konzultací po vzájemné dohodě)

Poznámka: studium můžete kdykoliv přerušit a pokračovat, až se sami rozhodnete

Certifikát po absolvování semináře: absolventi získají certifikát MAVO, s.r.o. o absolvování

Vhodným navazujícím blokem: je praxe (seminář S8 nebo distanční forma praxe)

Distanční výuka účetnictví

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.