Digitální účetnictví, daně a komunikace

TOP kurz

Kurzem Vás provede MVDr. Milan Vodička

Milan Vodička je daňovým poradcem, vedoucím sekce IT KDP ČR, členem skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, člen komise Technology Tax…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři se seznámíte s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávními. Seminář se zabývá otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, a jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků.

Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou i aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.
V otázkách elektronické komunikace je pozornost zaměřena především na datové schránky, ale i elektronickou poštu a portály.

Určeno pro

Seminář je určen zejména účetním, auditorům, asistentům daňových poradců nebo advokátů, podnikatelům, členům statutárních orgánů, a dále všem, v jejichž pracovní agendě je elektronická komunikace.

Obsah kurzu

• konec éry papíru, nástup digitálních písemností,
• nová legislativa EU a ČR – aktuální situace i výhled do budoucna,
• právo na digitální služby – nový český zákon, přináší zásadní zlom?,
• změny a novinky v komunikaci, identifikaci, včetně BankID ad.,
• jak budeme zveřejňovat elektronickou účetní závěrku?,
• novela daňového řádu, nový portál MoJe Daně,
• umíte zajistit požadavky kladené na digitální písemnosti?,
• elektronické ověřování údajů – co lze zjistit přes internet,
• digitální registry, rejstříky, výpisy, evidence,
• ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti,
• jak používat datovou schránku, novinky, tipy, judikatura,
• doručování datovou schránkou – výhody, zásady správného postupu,
• náhrada podpisu použitím datové schránky,
• kde všude můžeme využít datovou schránku? A kdy musíme?,
• autorizovaná konverze písemnosti – z papírové do digitální formy a naopak,
• příklady digitalizace dokladů, účetní směrnice,
• rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Digitální účetnictví, daně a komunikace

Vybraný termín:

18.10.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.