DAŇOVÝ SPECIALISTA (K3)

Základní info

víkendová forma

Obsah: právo; soustava daní; sociální pojištění; zdravotní pojištění; účetnictví; praktické příklady a testy;  praktické využití internetu při řešení daňové problematiky
Cíl: seznámit Vás komplexně s daňovou problematikou a se souvisejícími předpisy; naučit využívat získané vědomosti v praxi; naučit vyhledávat potřebné informace na internetu
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Cena: 12 400,-Kč (záloha 2 400,-Kč; doplatek 10 000,-Kč)
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Možnost účastnit se pouze vybraných témat
Osvědčení po absolvování kurzu:
absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR „Daňový specialista“
Potřebné předchozí znalosti: ideální přípravou jsou rekvalifikační kurzy účetnictví nebo daňové evidence (není podmínkou), nutným minimem je alespoň základní znalost účetnictví, získaná kdekoliv a jakkoliv.
Variabilní symbol: 108

Denní forma: soboty, neděle 9,00-16,00
Počet výukových dnů: 14

Poznámka:
Pokud Vám nevyhovuje absolvovat celý rekvalifikační kurz „Daňový specialista“,můžete si vybrat pouze část (nebo části), které Vás budou zajímat. (Například Vás zaujme problematika DPH - v uvedeném rozvrhu najdete, kdy se koná, přihlásíte se tedy pouze na tuto část.). V takovém případě je cena za každý vyučovací den 1 000,-Kč.

Absolvent dílčí části kurzu nemá nárok na celostátně platný certifikát.

Termíny a rozpis témat:      
1)
Soustava daní:přímé a nepřímé daně, daňový řád, sankce, penále, pokuty
Ostatní daně:spotřební daň, silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Právo:  úvod do práva
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Informace o práci daňového poradce
Informace o zkoušce „Daňový poradce“
Doporučené www.stránky

2)
Účetnictví:vazba mezi účetnictvím a daňovou problematikou, účetní uzávěrka právnických osob, účetní uzávěrka fyzických osob; praktické příklady

3)
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti; nemocenské dávky
Novelizace důchodového pojištění
Praktické příklady

4)
Daň z přidané hodnoty ; praktické příklady

5)
Daň z příjmů fyzických osob 1

6)

Daň z příjmů fyzických osob 2; praktické příklady
Daň z příjmu právnických osob 1

7)
Daň z příjmu právnických osob 2, praktické příklady
Závěr kurzu, předání osvědčení

DAŇOVÝ SPECIALISTA (K3)

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

 Praha

Cena
12 400 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.